Chính sách bảo mật

Trong thoả thuận bảo mật này, Công ty TNHH Công nghệ Giải pháp Citynow, hay được gọi là Citynow Technology Solutions (viết tắt là “CTS” hoặc “chúng tôi” hoặc “công ty”) cung cấp thông tin về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý liên quan đến hoạt động và vận hành của chúng tôi, bao gồm trang web https://citynow.vn. Chúng tôi cung cấp thông tin về lý do tại sao, cách thức và nơi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin về quyền của những người có dữ liệu mà chúng tôi xử lý.

Các hoạt động và hoạt động cá nhân hoặc bổ sung có thể phải tuân theo các tuyên bố về quyền riêng tư bổ sung cũng như các tài liệu pháp lý khác như điều khoản và điều kiện chung, điều khoản sử dụng hoặc điều kiện tham gia.

Mặt khác, chính sách quyền riêng tư này không chi phối các trang web khác hoặc bất kỳ hoạt động thu thập, tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu nào khác, ngoại tuyến hoặc cách khác.

I. Địa chỉ liên hệ

Công ty TNHH Công nghệ Giải pháp Citynow

Địa chỉ: Charmington La Pointe, Số 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3865 8926

Email: [email protected]

II. Thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập và xử lý

Bạn có thể đánh giá hoặc truy cập trang web của chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho chúng tôi bạn là ai hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể thu thập thông tin tại các trang web của chúng tôi theo hai cách:

 1. Trực tiếp (ví dụ: khi bạn cung cấp thông tin, như tên, địa chỉ email, chỉ định, công ty, quốc gia và số điện thoại, để đăng ký nhận bản tin hoặc đăng ký nhận xét trên một trang web diễn đàn);

 2. Gián tiếp (ví dụ: thông qua trang web công nghệ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định như địa chỉ IP, nhân khẩu học, hệ điều hành máy tính của bạn và loại trình duyệt).

Chúng tôi không cố gắng theo dõi thông tin cá nhân của bạn để nhận dạng bạn, nhưng chúng tôi thu thập những thông tin liên hệ này với các mục đích:

 • Tạo tuyến đường lưu lượng truy cập web;

 • Chẩn đoán sự cố với máy chủ để quản trị trang web;

 • Hiểu rõ hơn cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi và các dịch vụ;

 • Thiết kế lại và nâng cấp trang web để sử dụng tốt hơn.

Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân bắt buộc để xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không thể cung cấp dịch vụ tương ứng.

III. Sử dụng thông tin thu thập

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp cho bạn thông tin bạn yêu cầu, xử lý đơn xin việc trực tuyến và cho các mục đích khác mà chúng tôi sẽ mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập thông tin hoặc sẽ rõ ràng với bạn.

 • Để tiếp tục thực hiện các yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ;

 • Liên hệ với bạn với mục đích phát triển mối quan hệ kinh doanh;

 • Để phản hồi ý tưởng của bạn và/hoặc để cung cấp cho bạn thông tin liên quan theo yêu cầu của bạn;

 • Để liên lạc với bạn cho mục đích tiếp thị như khảo sát khách hàng;

 • Để thông báo cho bạn về công ty của chúng tôi;

 • Tuân thủ các quy định trong luật áp dụng.

IV. Người nhận dữ liệu, chuyển và tiết lộ thông tin cá nhân:

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba mà không tìm kiếm sự cho phép trước của bạn. Chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài yêu cầu ban đầu được thu thập.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong CTS hoặc với bất kỳ công ty con, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ, đại lý bên thứ ba hoặc nhà thầu được ủy quyền ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cho mục đích xử lý dữ liệu, lưu trữ hoặc để cung cấp một dịch vụ hoặc giao dịch được yêu cầu, sau khi đảm bảo rằng các thực thể đó bị ràng buộc theo hợp đồng bởi nghĩa vụ bảo mật dữ liệu.

Khi được yêu cầu, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các cơ quan thực thi pháp luật bên ngoài hoặc cơ quan quản lý, để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

Chúng tôi không có ý định sử dụng trang web hoặc dịch vụ trực tuyến của chúng tôi cho bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và tin rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin về một đứa trẻ, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong Tuyên bố quyền riêng tư này.

V. Chính sách cookie

Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ mà chúng tôi chuyển vào máy tính của bạn để tạo điều kiện đánh giá cho các trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập từ cookie để xác định hành vi của người dùng cũng như phục vụ nội dung và ưu đãi dựa trên hồ sơ của bạn; và cho các mục đích khác được mô tả dưới đây, trong phạm vi được cho phép về mặt pháp lý nhất định. Ngoài ra, khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các đối tác quảng cáo, những người mà chúng tôi đã tham gia tiếp thị lại, có thể giới thiệu cookie. Dựa trên trình duyệt trang web của CTS, bạn có thể thấy các quảng cáo của chúng tôi trong khi duyệt qua các trang web đối tác quảng cáo và/hoặc các trang web mạng của họ.

Những cookie như vậy sẽ cho phép chúng tôi theo dõi hiệu quả của quảng cáo và làm cho quảng cáo phù hợp hơn với bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt cookie trên thiết bị của bạn như được giải thích ở đây. Nếu bạn muốn xóa cookie hiện có khỏi thiết bị của mình, bạn có thể thực hiện việc này bằng các tùy chọn trình duyệt của mình. Hầu hết các trình duyệt Internet tự động chấp nhận cookie. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình, bằng cách chỉnh sửa các tùy chọn của trình duyệt, ngừng chấp nhận cookie hoặc nhắc bạn trước khi chấp nhận cookie từ các trang web bạn truy cập.

VI. Dịch vụ của bên thứ ba

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để cho phép chúng tôi thực hiện các hoạt động và vận hành trang web của công ty một cách bền vững, thân thiện với người dùng, an toàn và đáng tin cậy. Với những dịch vụ như vậy, chúng tôi có thể nhúng các chức năng và nội dung vào trang web của chúng tôi. Trong trường hợp nhúng như vậy, các dịch vụ được sử dụng ghi lại địa chỉ giao thức Internet (IP) của người dùng ít nhất là tạm thời vì mục đích kỹ thuật.

Vì các mục đích kỹ thuật, thống kê và bảo mật cần thiết, chúng tôi sử dụng dịch vụ của các bên thứ ba có thể xử lý dữ liệu liên quan đến các hoạt động và vận hành trang web của chúng tôi theo cách tổng hợp, ẩn danh hoặc giả danh. Các bên thứ ba đều có các tuyên bố bảo vệ dữ liệu và điều khoản sử dụng cũng được áp dụng.

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để cung cấp cho chúng tôi cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mà chúng tôi cần liên quan đến các hoạt động của chúng tôi bao gồm:

 • Các ứng dụng truyền hình và âm thanh chuyên dụng để giao tiếp trực tuyến ví dụ như hội thảo trực tuyến, lớp học trực tuyến, họp mặt trực tuyến. Bạn có thể tuỳ chọn tắt micro hoặc camera khi tham dự các buổi trao đổi trực tuyến cùng chúng tôi theo hoàn cảnh cá nhân của bạn.

 • Các ứng dụng cho phép cộng tác và làm việc nhóm trực tuyến như Google Documents…

 • Các ứng dụng bản đồ được nhúng trực tiếp vào website, chúng tôi sử dụng Google Maps.

 • Các ứng dụng truy xuất dữ liệu truy cập của người dùng để nâng cao trải nghiệm người dùng như Google Analytics.

 • Các dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây để lưu trữ các dữ liệu.

 • Các dịch vụ cho phép trò chuyện trực tuyến được tích hợp sẵn trên website.

 • Các dịch vụ mạng xã hội như Slideshare, Facebook, Linkedin.

VII. Thông báo và nhận tin nhắn (SMS)

Chúng tôi gửi thông báo và liên lạc qua email và các kênh liên lạc khác như nhắn tin nhanh hoặc SMS.

Thông báo và tin nhắn có thể chứa các liên kết web để theo dõi xem một tin nhắn riêng lẻ đã được mở chưa và những liên kết web nào đã được nhấp vào. Các liên kết web cũng có thể theo dõi việc sử dụng thông báo và liên lạc trên cơ sở cá nhân. Chúng tôi cần bản ghi thống kê về việc sử dụng này để đo lường hiệu suất và phạm vi tiếp cận để có thể gửi thông báo và tin nhắn dựa trên nhu cầu và thói quen đọc của người nhận theo cách hiệu quả và thân thiện với người dùng cũng như vĩnh viễn, an toàn và đáng tin cậy.

Nói chung, bạn phải đồng ý rõ ràng với việc sử dụng địa chỉ e-mail của mình và các địa chỉ liên hệ khác, trừ khi việc sử dụng đó được cho phép vì các lý do pháp lý khác. Đối với bất kỳ sự đồng ý nào, chúng tôi sử dụng quy trình "chọn tham gia kép" nếu có thể, tức là bạn sẽ nhận được e-mail có liên kết web mà bạn phải nhấp để xác nhận, do đó không có sự lạm dụng trái phép nào của bên thứ ba. Chúng tôi có thể ghi lại những sự đồng ý như vậy bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP), ngày và giờ để làm bằng chứng và lý do bảo mật.

Bạn luôn có thể từ chối việc nhận thông báo và thông tin liên lạc như bản tin vào bất kỳ lúc nào. Với việc từ chối, bạn có thể đồng thời từ chối việc ghi lại thống kê việc sử dụng để đo lường hiệu suất và phạm vi tiếp cận.

Điều này không ảnh hưởng đến bất kỳ thông báo và thông tin liên lạc cần thiết nào liên quan đến các hoạt động của chúng tôi.

VIII. Bảo mật dữ liệu

Citynow Technology Solutions cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn trong quá trình gửi tới máy chủ của chúng tôi bằng biện pháp mã hóa truyền tải an toàn. Cụ thể, truy cập vào trang web của chúng tôi hiện đang được mã hoá truyền tải an toàn (SSL/TLS, với giao thức truyền tải siêu văn bản an toàn, viết tắt là HTTPS). Hầu hết các trình duyệt đánh dấu mã hóa truyền tải bằng biểu tượng ổ khóa trên thanh địa chỉ.

Biện pháp trên sẽ giúp bảo vệ dữ liệu khỏi việc rò rỉ và/hoặc bị can thiệp thay đổi thông tin trong quá trình gửi tới máy chủ của chúng tôi.