LIÊN HỆ

 

Công ty TNHH Citynow

Tầng 4 Toà nhà CITY HOUSE OFFICE,

485B Đường Nguyễn Đình Chiểu,

Phường 2, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Email: [email protected]

Tel: +84 28 3865 8926

Công ty cổ phần Citynow Asia

3-50-14 Sendagi, Bunkyo City, Tokyo,

Japan, 113-0022

Email: [email protected]

Tel: +81 3 4405 3731

Công ty cổ phần Citynow Asia Chi nhánh Saga

1F Saga University Faculty of Science and

Technology building. 6, 1 Honjo-machi,

Saga City, Saga Prefecture, Japan, 840-8502

Email: [email protected]

Tel: +81 3 4405 3731