LIÊN HỆ

 

Công ty TNHH Citynow

Tầng 9, toà nhà Lottery Tower, số 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Email: [email protected]

Tel: +84 28 3865 8926

Công ty cổ phần Citynow Asia

3-50-14 Sendagi, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0022

Email: [email protected]

Tel: +81 80 3755 6327

Công ty du học Citynow

A11 Xóm Lẻ, Ngõ 2, Tân Triều, Triều Khúc, Hà Nội

Email: [email protected]

Tel: +84 24 6328 2815