LIÊN HỆ

 

Công ty TNHH Citynow

298 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email: [email protected]

Tel: +84 28 3865 8926

Công ty cổ phần Citynow Asia

Tầng 7 – Tòa nhà Iino, 3-1-3 Hatchobori, Chuo-ku, Tokyo, Japan, 104-0032

Email: [email protected]

Tel: +81 80 3755 6327

Công ty du học Citynow

A11 Xóm Lẻ, Ngõ 2, Tân Triều, Triều Khúc, Hà Nội

Email: [email protected]

Tel: +84 24 6328 2815