page

CITYNOW
create tomorrow together

Chúng tôi là Citynow Asia

Tầm nhìn

Bằng khát vọng, tâm huyết cùng chiến lược phát triển bền vững, Citynow Asia phấn đấu trở thành tập đoàn hàng đầu về CNTT ở Việt Nam, có uy tín và vị thế không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn ra thế giới. góp phần giảm khoảng cách Công nghệ thông tin giữa Việt Nam với thế giới, nâng cao chất lượng xã hội và vị thế của người Việt trên trường quốc tế.

Sứ mệnh

“Đưa công nghệ thông tin của người Việt gần hơn với thế giới, mang lại giá trị cao nhất cho cộng đồng”

Uy tín

Citynow Asia luôn chọn đặt uy tín lên hàng đầu, bảo vệ chữ tín như nhiệm vụ sống còn. Citynow Asia luôn nỗ lực hết mình bảo đảm và thực hiện cam kết của mình với khách hàng, đối tác, nhân viên đặc biệt là các cam kết về chất lượng đầu ra.

Tâm huyết

Citynow Asia luôn tâm huyết với tất cả những công việc nhằm mang lại giá trị cao nhất cho tất cả các bên. Bằng tất cả trí, lực và trách nhiệm Citynow Asia hiểu rõ và hoàn thành sứ mệnh, mang lại giá trị cao nhất cho cộng đồng.

Con người

Citynow Asia luôn coi trọng con người, đề cao giá trị con người như là tài sản quý báu nhất; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đổi mới; thực hiện các chính sách thu nhập, phúc lợi tối ưu; tạo cơ hội được đào tạo, phát triển toàn diện và công bằng cho tất cả CBCNV (cán bộ công nhân viên).

Môi trường làm việc tốt

Citynow Asia cung cấp môi trường làm việc tốt nhất cho các bạn, đặc biệt là kỹ sư CNTT. Các bạn được trang bị thiết bị và môi trường làm việc tiện lợi nhất, tạo điều kiện tốt nhất để phát huy khả năng và sức sáng tạo từ đó tạo ra dịch vụ giá trị nhất cho khách hàng.

Phát triển kỹ năng

Citynow Asia luôn có những lớp học trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng vào cuối tuần và hội thảo vào cuối tháng. Trong quá trình làm việc, tất cả mọi người luôn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, hỗ trợ tối đa để các bạn có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Các lợi ích khác

Với mức lương cao so với mặt bằng cùng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ tốt, Citynow Asia mang đến chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn cho các bạn với phương châm lợi ích của các bạn cũng chính là lợi ích của Citynow Asia.

CITYNOW ASIA

Mang chất lượng Nhật Bản vào từng dự án
Giảm khoảng cách công nghệ giữa Việt Nam với thế giới.

Citynow Asia 株式会社はCEOのPhan Tuan Taiによって設立され、2016年7月に発足しました。 彼は元々自然科学大学の学生でした。日本では, 8年間の留学期間があり、その後、4年間 グリー株式会社に在籍し、実務経験を積みました。その為ゲーム・プラットフォームのオペレーションやゲーム開発、ウェブ・サービス、モバイル・アプリケーション開発等に関する豊富な知識を有します。 日本で身に着けた基盤と強い信念を持って、ベトナムの情報技術を世界へ発信するため、海外で活躍するチャンスをベトナム人の若者に提供することを決意し、日本にてCitynow Asia株式会社及びベトナムのホーチミン市にてCitynow有限会社を設立しました。

Tin tức mới nhất

Cập nhật về Citynow Asia