TESTER (QC)
Lầu 9, Lottery Tower-77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, Tp.HCM

Mô tả công việc

 • Làm việc như một kỹ sư, người quản trị hệ thống để thiết lập, cấu hình, thiết kế và thử nghiệm kiểm thử phần mềm bằng nhiều giải pháp NGN/VoIP & RTC bằng tay và tự động hóa.
 • Phân tích giải pháp, nắm rõ các yêu cầu về hệ thống, tính năng của sản phẩm phần mềm.
 • Lập kế hoạch, xây dựng phương án, công cụ kiểm thử đối với từng sản phẩm và báo cáo sự cố.
 • Quản lý chất lượng sản phẩm đạt đúng yêu cầu đề ra.  Thường xuyên báo cáo công việc với nhóm và cấp trên

Yêu cầu công việc

 • Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Tester.
 • Có khả năng thiết kế test case, test design cho từng dự án.
 • Có kinh nghiệm làm về Manual testing.
 • Am hiểu các phương pháp và công cụ kiểm thử phần mềm.
 • Có kiến thức về cấu trúc cơ sở dữ liệu.
 • Có kinh nghiệm sử dụng Automation Test (Selenium, Appium,..) là một lợi thế lớn.
 • Có khả năng lập trình là một điểm cộng.
 • Yêu cầu về kỹ năng khác:
 • Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và chịu được áp lực công việc.
 • Có khả năng làm việc nhóm, hỗ trợ các thành viên khác cùng nhau phát triển.
 • Có thể làm việc độc lập.
 • Có khả năng lãnh đạo và mong muốn trở thành Leader, Manager.
Ứng tuyển online
Đây là các thông tin bắt buộc phải nhập