Lập Trình Viên Frontend
Lầu 9, Lottery Tower-77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, Tp.HCM

Mô tả công việc

 • Làm việc với những dự án sản phẩm công nghệ của CITYNOW và đối tác
 • Làm việc với bộ phận Back-End để nắm rõ các yêu cầu về hệ thống, tính năng của sản phẩm
 • Phát triển và cải thiện các tính năng hướng đến trải nghiệm người dùng.
 • Báo cáo thường xuyên về kết quả làm việc với nhóm và cấp trên
 • Quản lý chất lượng sản phẩm đạt đúng yêu cầu đề ra

Yêu cầu công việc

 • Có kinh nghiệm làm việc với HTML5, CSS3, Javascript, ReactJS
 • Có kinh nghiệm sử dụng UI framework (Bootstrap, Ant Design, Material UI…) và Git workflow. 
 • Biết Type-safe code bằng Flow hoặc TypeScript. 
 •  
 • Ưu tiên các ứng viên đáp ứng những yêu cầu sau:
 • Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ như ESLint, Prettier
 • Có kinh nghiệm làm việc với các CSS Preprocessor như Sass, Less.  
 •  
 •  

 

Ứng tuyển online
Đây là các thông tin bắt buộc phải nhập