Tuyển dụng IT Engineer & Planner
Tòa nhà Khoa học và Công nghệ Đại học Saga

Mô tả công việc

Số lượng: 5 người

- Kỹ sư CNTT, chịu trách nhiệm phát triển hệ thống website công ty.

- Lập kế hoạch, tạo định nghĩa điều kiện và kế hoạch của hệ thống.

Yêu cầu công việc

Hoan nghênh những người chưa có kinh nghiệm

- Mức lương: Sinh viên mới tốt nghiệp 180.000 yên-250.000 yên, có thể thương lượng

※ Đã bao gồm trợ cấp làm thêm trong 30 giờ

Giờ làm việc: 10:00 đến 18:00

Địa điểm: Tòa nhà Khoa học và Công nghệ Đại học Saga. Số 6 101, 102, 104 (Bên trong Đại học Saga)

Ứng tuyển online
Đây là các thông tin bắt buộc phải nhập