Full-stack Java Developer (Spring,HTML5)
Lầu 9, Lottery Tower - 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

 • Làm việc với những dự án sản phẩm công nghệ của Citynow và đối tác.
 • Phân tích giải pháp, nắm rõ các yêu cầu về hệ thống, tính năng của sản phẩm.
 • Lập kế hoạch, xây dựng phương án, công cụ code đối với từng sản phẩm.
 • Báo cáo thường xuyên về kết quả làm việc với nhóm và cấp trên.
 • Quản lý chất lượng sản phẩm đạt đúng yêu cầu đề ra.

Yêu cầu công việc

Bắt Buộc:

 • Tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT.
 • Có kinh nghiệm 1+ năm về:
 • Cấu trúc cơ sở dữ liệu. Nắm chắc các kiến thức cốt lõi về công cụ lập trình Java.
 • Java Web: Phát triển và có thể Deployed trên Server Java 8.
 • Spring Framework.
 • HTLM5, CSS, JavaScript.
 • SASS/SCSS and device responsive

Ưu Tiên:

 • Có logic lập trình tốt, yêu thích công nghệ, ham học hỏi.
 • Có khả năng làm việc nhóm, hỗ trợ các thành viên khác cùng nhau phát triển.
 • Có thể làm việc độc lập. Có khả năng lãnh đạo và mong muốn trở thành Leader, Manager.
 • Biết React là một lợi thế

Tuy nhiên: Công ty vẫn tạo cơ hội cho những bạn mới ra trường và chưa có nhiều kinh nhiệm.

Ứng tuyển online
Đây là các thông tin bắt buộc phải nhập